iljitsch.com

blog topics: BGP · IPv6 · more · my publications · my business: inet⁶ consult · contact: Twitter · LinkedIn · email · 🇺🇸 🇳🇱

Hi, I'm Iljitsch van Beijnum. Here on iljitsch.com I publish articles and post links about a range of topics.

Also have a look at my business web site inet⁶ consult.

Vindt het OMT een R-waarde van 1 voldoende?

„Om een gewenste kentering te forceren, adviseert het OMT minimaal de hieronder genoemde maatregelen door te voeren. Deze maatregelen zijn erop gericht om minimaal 20 tot 25% van de contacten die leiden tot virusoverdracht, te voorkomen. Dit percentage van 20 tot 25% is nodig om bij een reproductiegetal van rond de 1,20-1,25 het aantal nieuwe besmettingen te stabiliseren.”

Volledig artikel / permalink - geplaatst 2021-11-29

Resizing photos in PHP with correct orientation/rotation and retaining EXIF data

When I got my first iPhone back in 2008, I hacked together a quick script that let me post photos from my iPhone to my website. However, iPhone photos are now 3 MB or larger, which is a bit much. So in practice I would edit the photos on my computer before posting them. But that gets old, so time for some automation.


The first photo I uploaded directly from my iPhone 3G, showing part of the script

Actually resizing images is easy enough in PHP using the imagecopyresampled() function. However, using the provided example script the result was that a photo that I took with my iPhone showed up rotated...

Full article / permalink - posted 2021-11-28

Nogmaals het SoZa-gebouw, nu bij wat meer licht

Image link - posted 2021-11-28 in

Ben benieuwd hoe lang het oude gebouw van het ministerie van sociale zaken nog staat

Image link - posted 2021-11-27 in

De coronapandemie bestrijden is niet als fietsen

Bij het fietsen moet je continu balanceren om niet naar links of naar rechts om te vallen. Hierbij loop je het risico om te snel bij te sturen, terwijl je al de goede kant op ging. Dus schiet je nog harder de andere kant op om dat weer te compenseren. Vandaar het geslinger van een beginnende fietser.

Het kabinet past die logica toe op het bestrijden van de pandemie: neem maatregelen, wacht dan zo'n twee weken of die effect hebben, ga dan eventueel denken over nieuwe maatregelen.

Volledig artikel / permalink - geplaatst 2021-11-23

The HTTPS and HTTP conundrum

The past few days I have added HTTPS support to bgpexpert.com and iljitsch.com. About ten years ago, I experimented a bit with SSL/TLS (HTTPS) support in Apache, and that was rather difficult.

But no more. Thanks to the efforts of Let's Encrypt and the ACME protocol as implemented in certbot, adding HTTPS support to your websites is now almost ridiculously easy.

Full article / permalink - posted 2021-11-22

older posts

Search for:
RSS feed

Archives: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021